Çevre Politikamız

Yaşadığımız dünyanın enerji ve doğal kaynaklarının sınırlı olduğu bilincinden hareketle;

Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin oluşturulması için bir çevre yönetim sistemini standartlara uluslararası ve ulusal yasalara uygun olarak oluşturacağımızı, ve bunu tüm süreçlerimize entegre edeceğimizi taahhüt ederiz.

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde gelecek nesillere daha sağlıklı, güvenli, yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak için; çevre dengesini göz önünde tutarak ekonomik büyümeyi hedeflerken geri dönüşüm ve çevresel kaliteyi tüm süreçlerimizde uygulamaktayız.

BAYİLİK FORMU

ÜRÜN TALEP FORMU