İSG Politikamız

  • Hedefimiz “Sıfır İş Kazası” ile tüm süreçleri sürekli gözden geçirmek
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun hareket ederiz.
  • Çalışanların ve diğer paydaşların İş Sağlığı ve Güvenliğini en üst düzeyde tutmak amacıyla eğitir, İş ve kişisel korunma için en uygun makine, ekipman ve teknolojinin kullanılmasını sağlarız.
  • Acil durumlarda karşılaşılabilecek olumsuzlukları en alt düzeye indirebilmek amacıyla yapılacak faaliyetlerin tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlarız.

BAYİLİK FORMU

ÜRÜN TALEP FORMU